Wat zijn direct noodzakelijke kosten

Fred Tokkie december 13, 2018 @ 5:16PM
Wat zijn direct noodzakelijke kosten

Onder direct noodzakelijke kosten wordt verstaan; Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of vervolgschade of gebreken aan een woning die direct herstel nodig hebben om uitbreiding te voorkomen.

Betonrot is een goed voorbeeld van direct noodzakelijke kosten, uitstel betekend dat de schade aan het gebouw en de constructie alleen maar zullen toenemen en dat de constructie van het gebouw gevaarlijk aangetast kan raken.