Funderingsonderzoek

Fred Tokkie heeft meer dan 25 jaar als aannemer in Amsterdam gewerkt en heeft van vele huizen de fundering vervangen. Kennis en ervaring die de meeste woningkeurders niet hebben. Dure funderingsonderzoeken zijn vaak onnodig als u een huis wilt kopen in Amsterdam en omstreken.

Direct duidelijkheid en veel geld besparen doet u door Fred Tokkie in te schakelen. 

Oude (monumentale) gebouwen zijn vaak gefundeerd op houten palen waarvan de kwaliteit wordt betwijfeld. De laatste jaren is duidelijk geworden dat de levensduur van houten paalfunderingen niet onbeperkt is door:

 • Aantasting door bacteriën en schimmels (houtrot), waardoor de sterkte van het hout vermindert
 • Overbelasting van de fundering door bijvoorbeeld verbouwingen, ophogingen of ontwerp- en bouwfouten

Gebreken aan funderingen manifesteren zich meestal in de vorm van zakkingen en ontoelaatbare zakkingsverschillen, vaak in combinatie met scheuren in de gevels. Herstelwerkzaamheden aan verzakte funderingen zijn meestal van ingrijpende aard en daardoor kostbaar.

Een funderingsonderzoek is een doeltreffend middel om de kwaliteit van de fundering nu en in de toekomst te kunnen beoordelen. Door een zorgvuldig onderzoek van het zakkingsgedrag van het bouwwerk en de kwaliteit van de funderingsconstructie kan een goede beoordeling worden gemaakt.

Veel voorkomende onderdelen

 • Archiefonderzoek
 • Visuele inspectie
 • Lintvoeg- en vloerwaterpassing
 • Nauwkeurigheidswaterpassing
 • Funderingsinspectie / houtonderzoek

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken geven wij advies voor het maken van de juiste beslissingen.

 • Handhaven huidige situatie (vaststellen handhavingstermijn)
 • Wel of niet overgaan tot renovatie
 • Noodzaak van funderingsherstel
 • Wel of niet aankopen van een pand.