Wat moet u doen om uw huis in Amsterdam gesplitst te krijgen

Wat moet u doen om uw huis in Amsterdam gesplitst te krijgen?


Allereerst een onderzoek naar de funderingscode van uw huis in Amsterdam.

Een belangrijk eis bij het splitsen is dat het te splitsen pand minimaal over funderingscode 2 beschikt. Dit houdt in dat de fundering van het pand nog minimaal 25 jaar moet voldoen. De funderingscode moet worden bepaald door een gespecialiseerd bedrijf. Wij ontzorgen u en regelen echt alles om de splisingsvergunning aan te vragen. Bovendien kan ik voor u ook het gehele bouwkundige traject voor u begeleiden, want als de splistsingsvergunning is verleend zal er doorgaans flink verbouwd moeten worden om aan de eisen van de splitsingsvergunning te voldoen. Pas als u aan alle bouwkundige eisen heeft voldaan kunt de appartementen gaan verkopen. Het is daarom in uw belang om de tijd tussen het aanvragen van de splisingsvergunning en de verkoop van de appartementen zo kort mogelijk te houden. Maak gebruik van mijn kennis en enorme ervaring want dat bespaart u veel geld en onnodige zorgen.

 

Funderingscode


Op basis van de kwaliteit worden funderingen in een viertal klassen ingedeeld.

Funderingscode 1: nieuwbouw staat
Funderingscode 2: redelijk/goede staat (binnen 25 jaar geen onderhoud nodig)
Funderingscode 3: matige staat (binnen 10 jaar herstellen)
Funderingscode 4: slechte staat (direct herstellen)

Bij het aanvragen van een splitsingsvergunning in Amsterdam is één van de vereisten dat een funderingsrapport moet worden overlegd. Uit dit rapport moet blijken dat het casco/fundering binnen 25 jaar geen voorzieningen behoeft oftewel funderingscode 2. Indien funderingsklasse 3 (of lager) wordt behaald en men wil splitsen dan moet de fundering worden vernieuwd.

Bij funderingscode 4 verkeerd de fundering in dusdanig slechte staat dat de standzekerheid niet langer kan worden gewaarborgd en herstel om die reden noodzakelijk is. Als gebleken is dat een pand funderingscode 4 heeft is het aanschrijvingswaardig.

 

Wat moet u doen om uw huis in Amsterdam gesplitst te krijgen (1)
Wat moet u doen om uw huis in Amsterdam gesplitst te krijgen (2)
Wat moet u doen om uw huis in Amsterdam gesplitst te krijgen (3)
Wat moet u doen om uw huis in Amsterdam gesplitst te krijgen (4)

1e Fase onderzoek

Voor elk stadsdeel dient ter beoordeling van de funderingskwaliteit een zogenaamd 1e fase onderzoek te worden uitgevoerd. In hoofdzaak bestaat dit uit: een archiefonderzoek, lintvoegwaterpasmeting en vloerwaterpasmeting, NAP-meting, geotechnisch onderzoek, opvragen van peilbuizen en een visuele inspectie.

2e Fase onderzoek

Het 2e fase onderzoek bestaat over het algemeen uit een inspectieput, eventueel kan het uitvoeren van extra funderingen of het hermeten van meetbouten hier ook onderdeel van uitmaken. De noodzaak van een 2e fase onderzoek is afhankelijk van de eisen van het stadsdeel (o.a. stadsdeel Oud-West, Centrum verplicht) en de resulaten van het 1e fase onderzoek.

Bij het aanvragen van een splitsingsvergunning in Amsterdam is één van de vereisten dat een funderingsrapport moet worden overlegd. Uit dit rapport moet blijken dat het casco/fundering binnen 25 jaar geen voorzieningen behoeft oftewel funderingscode 2. Indien funderingscode 3 (of lager) wordt behaald dan moet de fundering worden vernieuwd.

 

Funderingsonderzoek


Veel van de panden die in Amsterdam gesplitst worden hebben de zogenoemde Amsterdamse houten paalfundering

Funderingsonderzoek via een funderingsinspectieput
Om een representatieve plaats van de inspectieput te bepalen is een vloerwaterpassing nodig.
Er wordt een gat van ongeveer 1,5 bij 3 meter gegraven met een diepte van 2 tot 3 meter, zodat een deel van de fundering kan worden onderzocht. Vastgesteld wordt:
De vorm van de constructie (afmetingen beton/ metselwerk).
De afmetingen en diepte van het funderingshout.
De mate van aantasting van het hout.
De grondwaterstand.
Eventueel de houtsoort en soort aantasting (schimmel of bacterie).
Eventueel het paaldraagvermogen via een proefbelasting op een of meerdere palen.
Wilt deskundig geadviseerd en begeleid worden neem dan contact met mij op via de WEBSITE

 

Wat moet u doen om uw huis in Amsterdam gesplitst te krijgen (5)
Wat moet u doen om uw huis in Amsterdam gesplitst te krijgen (6)
Wat moet u doen om uw huis in Amsterdam gesplitst te krijgen (7)
Wat moet u doen om uw huis in Amsterdam gesplitst te krijgen (8)
Wat inspecteer ik !
 • Klik op de rode links 
 • Balkon constructie
 • Houten constructie balkon
 • Vloerconstructie beton
 • Hekwerk balkon constructie en veiligheid
 • Draagconstructie balkon
 • Staalconstructie balkon
 • Dakisolatie
 • Betonrot balkon
 • cv-ketel en cv-installatie
 • Bouwjaar cv-ketel en of deze elk jaar een servicebeurt heeft gehad (stickers op ketel)
 • Rookgasafvoer Cv-ketel
 • Zuurstoftoevoer
 • Aanwezigheid koolmonoxide melder (moet een goedgekeurde rookmelder zijn)
 • Aanvoer en retour Leidingen van cv-installatie
 • Lekkages cv-ketel en radiatoren
 • Radiatoren
 • PVC Afvoerleidingen
 • Vloerverwarming
 • Vloerverwarming unit
 • Pomp vloerverwarming
 • Inlaatcombinatie
 • Overdrukventiel
 • Thermostaat
 • Elektrische installatie
 • Groepenkast
 • Zekeringen
 • Aardlekschakelaar
 • Staalconstructie in de kruipruimte
 • Meetbouten plaatsen (aanvullend onderzoek)