Hoe herken je funderingsproblemen

Hoe herken je Funderingsproblemen?

– Flinke scheefstand van de woning.

– Verzakkingen en scheuren in de buitgevels

– Scheuren in dragende binnenmuren en in de niet dragende muren

– Scheve vloeren

– Ramen en deuren die klemmen of vervormen

– Een kelder die lek is, scheuren of breuken in de keldervloer

Besef dat ernst van funderingsproblemen door zowel de makelaar als de verkoper van een huis vaker verdoezeld worden dan u denkt. Ik werk niet voor makelaars zodat u verzekert bent van een onafhankelijk advies. Een nieuwe fundering kost minimaal €100.000
Kies daarom voor een onafhankelijk funderingsspecialist uit Amsterdam die maar 1 belang dient en dat is uw belang.

Laat u geen bouwkundige handlanger aansmeren door de makelaar, vermijd dit ten allen tijde.
Bel Fred Tokkie 020-7736842 of mail premiumkeur@gmail.com

 

 

Funderingsproblemen

De stad Amsterdam is een groot risico gebied. Veel makelaars (niet alle) verdoezelen funderingsproblemen omdat ze het huis anders niet verkocht krijgen.

Lees hieronder een leerzaam artikel over funderingsproblemen.

Problemen met de fundering van een woonhuis komen veel voor. Soms verzakt de fundering of zorgt daling van het grondwaterpeil voor paalrot. Hieronder vindt u de verschillende voorkomende problemen.

 

Funderingsproblemen herkent u onder andere aan:

 • Scheve vloeren
 • Vervormde deuren en ramen
 • Scheuren in bouwmuren en niet-dragende muren
 • Hoogteverschillen tussen woning en de stoep

 

 

Veel voorkomende problemen:

 • Paalrot 
  Door daling van het grondwaterpeil, bijvoorbeeld door bouwputten of lekkende riolen, kan funderingshout droog komen te liggen. Hierdoor ontstaat schimmelaantasting. De fundering verliest haar draagvermogen en de woning kan deels scheefzakken.
 • Palenpest
  In gebieden waar minder lange palen nodig waren, zijn tot ongeveer 1970 veel grenenhouten palen gebruikt. Deze palen kunnen op den duur worden aangetast door bacteriën, ook als de palen onder water staan.
 • Gebrek aan draagkracht
  Als de paal niet voldoende op een (zand)plaat is gefundeerd of als de zandplaat te dun is, kunnen verzakkingen ontstaan.
 • Bodeminklinking bij funderingen op staal
  Een zogenoemde fundering op staal hoort thuis op zandgrond. Soms is deze fundering echter ook gebruikt op slappe klei- en veengronden. In deze gevallen kan de woning verzakken.
 • Te hoge belasting
  Vooral in de 19e eeuw zijn veel gebouwen met één of meerdere verdiepingen verhoogd zonder dat er aandacht was voor de fundering.
 • Uitvoeringsfouten
  Bij de uitvoering van de fundering kan iets zijn misgegaan. Bij het heien kunnen palen bijvoorbeeld kapot zijn geslagen.
 • Wateroverlast of droogstand
  Een verlaging van de grondwaterstand in de stad kan verschillende oorzaken hebben, zoals een lekkende riolering of door grondwateronttrekking bij een bouwput.
 • Trillingen
  Trillingen van bouwwerkzaamheden, verkeer of verkeersdrempels kunnen fataal zijn voor een fundering, zeker als er al aantasting is.

Wat zijn de risicogebieden?

 • Het noorden en westen van het land dus ook Amsterdam
 • De riviergebieden
 • Met name vooroorlogse woningen in de hiervoor genoemde gebieden

Wilt u beschermd worden tegen een miskoop ? Neem contact op met Fred Tokkie. Bel 020-7736842 of surf naar www.bouwkundige-keuring-amsterdam.com

 

 

Hoe herken je funderingsproblemen (1)
Hoe herken je funderingsproblemen (2)
Hoe herken je funderingsproblemen (3)
Hoe herken je funderingsproblemen (4)
Hoe herken je funderingsproblemen (5)
Hoe herken je funderingsproblemen (6)
Hoe herken je funderingsproblemen (7)
Hoe herken je funderingsproblemen (8)
Wat inspecteer ik !
 • Klik op de rode links 
 • Balkon constructie
 • Houten constructie balkon
 • Vloerconstructie beton
 • Hekwerk balkon constructie en veiligheid
 • Draagconstructie balkon
 • Staalconstructie balkon
 • Dakisolatie
 • Betonrot balkon
 • cv-ketel en cv-installatie
 • Bouwjaar cv-ketel en of deze elk jaar een servicebeurt heeft gehad (stickers op ketel)
 • Rookgasafvoer Cv-ketel
 • Zuurstoftoevoer
 • Aanwezigheid koolmonoxide melder (moet een goedgekeurde rookmelder zijn)
 • Aanvoer en retour Leidingen van cv-installatie
 • Lekkages cv-ketel en radiatoren
 • Radiatoren
 • PVC Afvoerleidingen
 • Vloerverwarming
 • Vloerverwarming unit
 • Pomp vloerverwarming
 • Inlaatcombinatie
 • Overdrukventiel
 • Thermostaat
 • Elektrische installatie
 • Groepenkast
 • Zekeringen
 • Aardlekschakelaar
 • Staalconstructie in de kruipruimte
 • Meetbouten plaatsen (aanvullend onderzoek)