020-7736842 premiumkeur@gmail.com

Wat is een bouwkundige vooropname?


De termen bouwkundige vooropname en nulmeting worden vaak door elkaar heen gebruikt, maar er wordt hetzelfde bedoeld. Een bouwkundige vooropname is een nulmeting en is niets anders dan het door middel van foto’s de bouwkundige staat van een huis of bedrijfspand zeer exact digitaal vastleggen. De foto’s kunnen dienen als bewijslast als er schade ontstaat tijdens ingrijpende bouwkundige werkzaamheden, bijvoorbeeld funderingsherstel. De ervaring leert dat de kans op schade groot is bij aangrenzende of nabijgelegen huizen. Voorkom hoge advocaten en rechtszaken en laat een nulmeting uitvoeren door een bouwkundig expert die woont en werkt in Amsterdam en de klappen van de zweep kent.

Bel Premiumkeur als u een bouwkundige vooropname of nulmeting nodig heeft in Amsterdam 020-7736842

Met vriendelijke groet

Fred Tokkie