020-7736842 premiumkeur@gmail.com

Wat is een sondering?

Met een sondering kan je exact bepalen hoe diep de funderingspalen geslagen moet worden om een gebouw te kunnen dragen.

Op sommige plekken in Amsterdam komt het voor dat de stalen funderingspalen soms 26 diep of meer geslagen moeten worden maar op andere plekken maar 12 meter.
Met een sonderingsrapport weet de aannemer die het funderingsherstel uitvoert exact hoe diep de palen de grond in moeten, of hoe diep bijvoorbeeld de schroefpalen geplaatst moeten worden. Dit is niet alleen van belang om het werk bouwkundig goed uit te voeren maar ook belangrijk voor uw begroting. Want hoe dieper de funderingspalen de grond in geslagen worden des te duurder het wordt. Een heibedrijf rekent per meter diepte per paal.

Het sonderingsrapport, de bouwtekeningen, de constructie berekeningen en nog een aantal andere stukken dienen opgestuurd te worden aan de dienst bouw en woning toezicht Dit is allemaal nodig om een bouwvergunning/omgevingsvergunning voor het funderingsherstel aan te vragen en te verkrijgen.

Heeft u advies nodig bel 020-7736842