020-7736842 premiumkeur@gmail.com

Voordat U met het funderingsherstel kunt beginnen is een van de voorwaarden  van de gemeente Amsterdam dat de grond die zich onder Uw huis bevindt wordt onderzocht op vervuiling. Veel grond in Amsterdam is ernstig vervuild  met o.a. zware metalen en mag om die reden niet in een gewone bouwpuin container gestort worden. Veel vervuilde grond wordt door een gecertificeerd transportbedrijf met een vrachtwagen opgehaald en onder toezicht verbrand.

Een gecertificeerd bedrijf  neemt  grondmonsters/bodemmonsters en watermonsters  Als blijkt na onderzoek dat de grond ernstig vervuild is dan pakt de offerte voor het funderingsherstel een stuk duurder uit.

Heeft u advies nodig bel dan 020-7736842