020-7736842 premiumkeur@gmail.com

Funderingsproblemen – alles over funderingsproblemen.
De stad Amsterdam is een groot risico gebied. Veel makelaars (niet alle) verdoezelen funderingsproblemen omdat ze het huis anders niet verkocht krijgen.

Lees hieronder een leerzaam artikel over funderingsproblemen.

Problemen met de fundering van een woonhuis komen veel voor. Soms verzakt de fundering of zorgt daling van het grondwaterpeil voor paalrot. Hieronder vindt u de verschillende voorkomende problemen.

Funderingsproblemen herkent u onder andere aan:

 • Scheve vloeren
 • Vervormde deuren en ramen
 • Scheuren in bouwmuren en niet-dragende muren
 • Hoogteverschillen tussen woning en de stoep

Veel voorkomende problemen:

 • Paalrot 
  Door daling van het grondwaterpeil, bijvoorbeeld door bouwputten of lekkende riolen, kan funderingshout droog komen te liggen. Hierdoor ontstaat schimmelaantasting. De fundering verliest haar draagvermogen en de woning kan deels scheefzakken.
 • Palenpest
  In gebieden waar minder lange palen nodig waren, zijn tot ongeveer 1970 veel grenenhouten palen gebruikt. Deze palen kunnen op den duur worden aangetast door bacteriën, ook als de palen onder water staan.
 • Gebrek aan draagkracht
  Als de paal niet voldoende op een (zand)plaat is gefundeerd of als de zandplaat te dun is, kunnen verzakkingen ontstaan.
 • Bodeminklinking bij funderingen op staal
  Een zogenoemde fundering op staal hoort thuis op zandgrond. Soms is deze fundering echter ook gebruikt op slappe klei- en veengronden. In deze gevallen kan de woning verzakken.
 • Te hoge belasting
  Vooral in de 19e eeuw zijn veel gebouwen met één of meerdere verdiepingen verhoogd zonder dat er aandacht was voor de fundering.
 • Uitvoeringsfouten
  Bij de uitvoering van de fundering kan iets zijn misgegaan. Bij het heien kunnen palen bijvoorbeeld kapot zijn geslagen.
 • Wateroverlast of droogstand
  Een verlaging van de grondwaterstand in de stad kan verschillende oorzaken hebben, zoals een lekkende riolering of door grondwateronttrekking bij een bouwput.
 • Trillingen
  Trillingen van bouwwerkzaamheden, verkeer of verkeersdrempels kunnen fataal zijn voor een fundering, zeker als er al aantasting is.

Wat zijn de risicogebieden?

 • Het noorden en westen van het land dus ook Amsterdam
 • De riviergebieden
 • Met name vooroorlogse woningen in de hiervoor genoemde gebieden

Wilt u beschermd worden tegen een miskoop? Neem contact op met Fred Tokkie. Bel 020-7736842 of surf naar www.bouwkundige-keuring-amsterdam.com