Wat zijn direct noodzakelijke kosten

Wat zijn direct noodzakelijke kosten

Onder direct noodzakelijke kosten wordt verstaan; Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of vervolgschade of gebreken aan een woning die direct herstel nodig hebben om uitbreiding te voorkomen. Betonrot is een goed voorbeeld van...

Voorbeeld van de splitsingsakte

Burgerlijk Wetboek 5, titel 9. Appartementsrechten Artikel 106 1 Een eigenaar, erfpachter of opstaller is bevoegd zijn recht op een gebouw met toebehoren en op de daarbij behorende grond met toebehoren te splitsen in appartementsrechten. 2 Een eigenaar, erfpachter of...
Wat is een MJOP

Wat is een MJOP

Met een MJOP wordt bepaald welke bouwkundige onderdelen van een gebouw als eerste onderhoud nodig hebben en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Voor het opstellen van een MJOP is een grondig uitgevoerde inspectie van het gehele gebouw noodzakelijk. Met deze inspectie...
Wat is een meerjarenonderhoudsplan

Wat is een meerjarenonderhoudsplan

Met een meerjarenonderhoudsplan wordt bepaald welke bouwkundige onderdelen van een gebouw als eerste onderhoud nodig hebben en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan is een grondig uitgevoerde inspectie van het gehele...