De volgende dingen worden tijdens de bouwkundige keuring gecheckt:

 1. Staat van fundering, kruipruimte en vloeren
 2. Staat van riolering, ventilatie, leidingen in de kruipruimte
 3. Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien: dit zijn draagconstructies in de muur op plekken waar de muur onderbroken is, bijvoorbeeld boven een raam of deur
 4. Opmeten van de vochtgraad. Is er sprake van houtrot en doorslaand en/of optrekkend vocht
 5. Staat en toestand van dak, dakpannen, dakbeschot, dakgoten, zink en de schoorsteen. Hoelang gaan de dakbedekking en constructie nog mee?
 6. Staat en toestand van balkon en/of dakterras
 7. Staat van puien, kozijnen, ramen en deuren
 8. Technische staat van de cv-installatie (op het oog)
 9. Technische staat van de elektrische installatie (op het oog)
 10. Staat van onderhoud van de keuken (op het oog)
 11. Staat van onderhoud van het toilet, badkamer en eventuele overige sanitaire groepen (op het oog)
 12. Staat van schuren, garages en opstallen die bij het huis horen
 13. Vaststellen van aanwezigheid van loden waterleiding en/of risico
  op koolmonoxide