Als niet Amsterdammer ben ik al langer op zoek naar een woning in Amsterdam, bij
voorkeur in een oudere wijk. Het internet staat vol met funderingsproblemen waarmee je
geconfronteerd kunt worden als je een woning in Amsterdam koopt.

Bij mijn eerste serieuze woning waarop ik een bod wilde gaan uitbrengen heb ik Fred tokkie
ingeschakeld. Door gezamenlijk de bouwkundige keuring te doorlopen, ben ik door zijn
uitgebreide uitleg veel wijzer geworden. Daarnaast resulteerde deze eerste keuring in een
adviserende nee van Fred, waardoor ik op dat moment besloot niet door te gaan met de
onderhandelingen. Daar komt meteen de kracht van Fred naar boven, hij windt geen
spreekwoordelijke doekjes om zijn constateringen en weet in begrijpelijk Nederlands
duidelijk te maken waar een woning eventuele problemen en/of kosten kan opleveren. Om
dit inzicht te verschaffen wordt de woning vanaf het dak tot en met de kruipruimte
bekeken.

Bij de tweede woning waar ik Fred inschakelde was het raak, de basis bleek goed en ook op
detailniveau zoals brandveiligheid en wooncomfort wist Fred mij tot in detail mee te
nemen. Ook op gebied van een kosteninschatting van mogelijke verbeteringen die ik aan de
woning wil uitvoeren is Fred een helpende hand, daarnaast geeft hij duidelijkheid hoe de
verbeteringen het beste te bewerkstelligen en waar zeker op gelet moet worden.

Als ik Fred Tokkie en zijn diensten in één zin moet omschrijven: hij is de man die
gedurende het uitvoeren van de deskundige bouwkundige keuring in begrijpelijk
Nederlands de aspirant koper meeneemt in zijn constateringen, positief én negatief. Ik kan
hem van harte aanbevelen!