Van Ostadestraat 492 492 Amsterdam.  Fred Tokkie heeft de bouwkundige keuring uitgevoerd