Funderingsproblemen Amsterdam

Funderingsproblemen in Amsterdam


De stad Amsterdam is een groot risicogebied. Veel makelaars (niet alle) verdoezelen funderingsproblemen omdat ze het huis anders niet verkocht krijgen.

Lees hieronder een leerzaam artikel over funderingsproblemen.

Problemen met de fundering van een woonhuis komen veel voor. Soms verzakt de fundering of zorgt daling van het grondwaterpeil voor paalrot. Hieronder vindt u de verschillende voorkomende problemen.

Funderingsproblemen herkent u onder andere aan:

 • Scheve vloeren
 • Vervormde deuren en ramen
 • Scheuren in bouwmuren en niet-dragende muren
 • Hoogteverschillen tussen woning en de stoep

Veel voorkomende funderingsproblemen:

 • Paalrot 
  Door daling van het grondwaterpeil, bijvoorbeeld door bouwputten of lekkende riolen, kan funderingshout droog komen te liggen. Hierdoor ontstaat schimmelaantasting. De fundering verliest haar draagvermogen en de woning kan deels scheefzakken.
 • Palenpest
  In gebieden waar minder lange palen nodig waren, zijn tot ongeveer 1970 veel grenenhouten palen gebruikt. Deze palen kunnen op den duur worden aangetast door bacteriën, ook als de palen onder water staan.
 • Gebrek aan draagkracht
  Als de paal niet voldoende op een (zand)plaat is gefundeerd of als de zandplaat te dun is, kunnen verzakkingen ontstaan.
 • Bodeminklinking bij funderingen op staal
  Een zogenoemde fundering op staal hoort thuis op zandgrond. Soms is deze fundering echter ook gebruikt op slappe klei- en veengronden. In deze gevallen kan de woning verzakken.
 • Te hoge belasting
  Vooral in de 19e eeuw zijn veel gebouwen met één of meerdere verdiepingen verhoogd zonder dat er aandacht was voor de fundering.
 • Uitvoeringsfouten
  Bij de uitvoering van de fundering kan iets zijn misgegaan. Bij het heien kunnen palen bijvoorbeeld kapot zijn geslagen.
 • Wateroverlast of droogstand
  Een verlaging van de grondwaterstand in de stad kan verschillende oorzaken hebben, zoals een lekkende riolering of door grondwateronttrekking bij een bouwput.
 • Trillingen
  Trillingen van bouwwerkzaamheden, verkeer of verkeersdrempels kunnen fataal zijn voor een fundering, zeker als er al aantasting is.

Wat zijn de risicogebieden?

 • Het noorden en westen van het land dus ook Amsterdam
 • De riviergebieden
 • Met name vooroorlogse woningen in de hiervoor genoemde gebieden

Wilt u beschermd worden tegen een miskoop? Neem contact op met Premiumkeur Bel 020-7736842

Alles over funderingsproblemen in Amsterdam


De droogte speelt paalrot in de kaart. Ook de populaire jaren 30-wijken in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht hebben er last van. Actief grondwaterbeheer door gemeenten kan de schade beperken.”

De droogte speelt paalrot in de kaart. Ook de populaire jaren 30-wijken in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht hebben er last van. Actief grondwaterbeheer door gemeenten kan de schade beperken.

Een droog voorjaar zoals in april en mei vergroot de kans op aantasting van de paalfundering in oude wijken. ‘Gemiddeld komen de houten palen 1 maand langer droog te staan, waardoor de levensduur van de fundering afneemt.

De klimaatverandering zal vaker voor een droog voorjaar zorgen, dus het probleem neemt alleen maar toe. Paalrot door droogte is een oud probleem. In het westen van Nederland komen veel paalfunderingen voor. Steden als Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Dordrecht en Zaanstad zijn voor een groot gedeelte op houten palen gebouwd, die door de slappe veenen kleilaag heen geheid zijn en die rusten op de stevige zandlaag. Door verlaging van de grondwaterstand komen de bovenste paaldelen regelmatig boven water te staan waardoor schimmels een kans krijgen.

Afwisselend natte (in de winter) en droge condities bieden houtrotschimmels een optimaal leefklimaat. Grenen palen zijn bovendien gevoelig voor een bacteriële aantasting (palenpest) die volledig onder water plaatsvindt. Sinds 1970 is mede daarom grenen funderingshout verboden. Er is echter een enorme erfenis van grenen funderingspalen.

Verzakking

Men heeft berekend dat een houten funderingspaal zijn draagvermogen verliest na 180 maanden droogstaan. ‘Bij veel voorkomende situaties als 2 maanden droogstand per jaar betekent dat een levensduur van 90 jaar. De extra maand als gevolg van extreem droge voorjaren, vermindert de levensduur grofweg tot 60 jaar. Als een heipaal zijn draagvermogen verliest, gaat het pand zakken. Peperduur funderingsherstel is dan noodzakelijk. De houten palen worden dan veelal vervangen door stalen buizen gevuld met beton.

Funderingsproblemen Amsterdam (1)
Funderingsproblemen Amsterdam (2)
Funderingsproblemen Amsterdam (3)
Funderingsproblemen Amsterdam (4)
Funderingsproblemen Amsterdam (5)
Funderingsproblemen Amsterdam (6)
Funderingsproblemen Amsterdam (7)
Funderingsproblemen Amsterdam (8)