De Amsterdamse woningmarkt raakt steeds verder verhit. Bijna veertig procent van de woningen in de hoofdstad wordt momenteel boven de vraagprijs verkocht. Het is een volgens de onderzoekers van Calcasa ‘absurd’ getal, dat hoger ligt dan voordat de crisis begon. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) spreekt van een ‘vechtersmarkt’.

Bij de woningverkopen in Amsterdam wordt bij 37% van de woningverkopen meer dan de vraagprijs betaald. En in de helft van alle woningverkopen wordt een prijs betaald die gelijk aan of hoger is dan die prijs. Vooral huizenkopers die binnen de ringweg A10 hun slag willen slaan, kunnen hun borst natmaken. Potentiële kopers bieden tegen elkaar op uit angst mis te grijpen.

,,Het zijn uitzonderlijke cijfers. Absurd eigenlijk”, zegt onderzoekster Petra Visser van Calcasa. Ze onderzocht de relatie tussen de uiteindelijk bij het Kadaster geregistreerde koopsommen en de vraagprijzen van woningen die worden aangeboden. ,,Voor de crisis, in 2008, werd 35% van de Amsterdamse woningen voor meer dan de vraagprijs verkocht. Tijdens de crisis gold dit nog voor 6%, maar sinds 2013 is weer een stijgende lijn ingezet. We zitten nu boven het getal van voor de crisis en is het moeilijk te zeggen welke kant het opgaat.”

Scheef
Ze noemt de scheve verhouding tussen koop- en huurwoningen binnen Amsterdam als belangrijke reden van de oververhitte markt. Het aantal koopwoningen bedraagt slechts een kwart van de totale woningvoorraad. Er is dus weinig beschikbaar voor potentiële kopers. Ook de gewilde woonplaats aantrekkende economie zijn van invloed. ,,Mensen hebben de laatste jaren tijdens de crisis lang gewacht met het te koop zetten van hun huis. En als ze dat al deden, deden ze dat op advies van makelaars tegen een lage vraagprijs om snel te verkopen. Waarschijnlijk gaan verkopers nu ook weer hogere prijzen vragen.”

Dat denkt ook hoogleraar Housing systems Peter Boelhouwer van de TU Delft. ,,Potentiële kopers beconcurreren elkaar op leencapaciteit. De prijzen zullen stijgen en dan zullen mensen zich afvragen: ‘Is het mij nog waard om binnen de ring te worden, of zoek ik het daarbuiten?'” De markt zal volgens Boelhouwer op een gegeven moment meer in evenwicht komen. ,,Van echte pure oververhitting van de markt, zoals in bijvoorbeeld Londen, is nog geen sprake. Daarvoor zijn in Nederland de prijzen nog wat achtergebleven en is de prijsstijging gematigder. Maar het zijn spannende tijden.”

Bron: AD.nl